نظر سنجي
نظر شما درخصوص دستگاه های موجود چیست ؟
 • خوب و مناسب می باشد
 • اصلا مناسب نیستند
 • باوجود محاسن زیاد ترجیح می دهیم از دستگاه های قدیمی خود استفاده نماییم
 • کی اس پن
کی اسپن
kspan
دستگاه kspan
دستگاه کی اسپن
دستگاه کی اس پن سیم
seamer
دوخت ورقهای سوله
یو بی ام
کی اسپن یو بی ام
کی اسپن
ubm
kspan
دستگاه ubm
دستگاه kspan ماشین یو بی ام
ماشین ubm
ماشین kspan
ماشین کی اسپن
دستگاه کی اس پن
  • نام
  • ایمیل
  • تلفن
  • وبسایت
  • پیام
  • 20 + 3